GALERIE FOTO

În această lună, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 s-a finalizat fațada clădirii în proportie de 90% pe partea estică.

S-a finalizat procesul de realizare a instalațiilor electrice în toată clădirea precum si cel de montare a sistemului de încălzire în pardoseală, împreună cu procesul de turnare și elicopterizare a șapei aferente.

La etajul 5 s-a terminat procesul de placare al tavanelor cu rigips iar la etajul 4 s-a turnat amorsa.

Spațiile comerciale sunt finalizate în proporție de 90%, iar la etajul 1 s-a început montarea gresiei si a faianței.

În luna august, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 s-a lucrat intens la fațada clădirii pe partea estică aceasta fiind realizată în proporție de 70%.

La etajele 1,2,3,4 scările A și B s-a finalizat procesul de gletuire și realizarea instalațiilor electrice, iar la etajul 1 s-a dat amorsa.

La etajul 5, scara A s-a început placarea tavanelor cu rigips, iar la etajul 6, ambele scări s-a finalizat montarea sistemului de încălzire în pardoseală, împreună cu procesul de turnare și elicopterizare a șapei aferente.

În această lună, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 după finalizarea procesului de montare a schelei pe partea estică s-a realizat asamblarea vatei bazaltice pentru izolarea clădirii.

S-a finalizat procesul de realizare a instalațiilor electrice la etajul 5 în corpul A, iar în corpul B s-a finalizat acest proces la etajul 6.

De asemenea la etajul 5, s-a finalizat montarea sistemului de încălzire în pardoseală, împreună cu procesul de turnare și elicopterizare a șapei aferente. S-a finalizat și procesul de turnare si elicopterizare a șapei pentru terasa circulabilă de la etajul 1 a corpului A.

Se continuă gletuirea pereților la etajul 4 pentru ambele corpuri de clădire, împreună cu montarea rigipsului pe tavan la etajul 5.

În această lună, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 s-a finalizat montarea schelei pe partea estică și s-au început demersurile necesare realizării fațadei clădirii.

La etajul 5 s-a finalizat procesul de realizare a instalațiilor electrice, iar în prezent se lucrează la etajul 6.

Deasemenea la etajul 4, s-a finalizat montarea sistemului de încălzire în pardoseală, împreună cu procesul de turnare și elicopterizare a șapei aferente.

La etajul 3, în Corpul A al clădirii am început gletuirea pereților, împreună cu montarea șpaleților și pregătirea pentru montarea glafurilor, iar în corpul B are loc rostuirea tavanului, șlefuirea gletului și aplicarea lavabilei.

În luna mai, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 s-au început lucrările de realizare a tencuielii la etajul 3 și se continuă execuția instalațiilor sanitare la același etaj. Realizarea instalațiilor electrice a ajuns la nivelul 4, unde  a avut loc și procesul de turnare și elicopterizare a șapei. Totodată montajul sistemelor de încălzire în pardoseală a ajuns la etajul 3.

Luna aceasta, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 s-au finalizat lucrările de realizare a tencuielii la etajul 2 continuându-se cu etajul 3. Execuția instalațiilor sanitare a ajuns la nivelul 3 iar cea a instalațiilor electrice a avansat până la etajul 4. Totodată s-a finalizat montajul termopanelor la etajul 6 și s-au început demersurile necesare realizării conductei principale de gaz.

Luna aceasta, în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu s-au finalizat lucrările de realizare a tencuielii la etajul 1 și se continuă cu etajul 2. Execuția instalațiilor electrice și sanitare a ajuns la nivelul 4, iar montajul termopanelor este în desfășurare la etajul 5.

În șantierul Traian Grozăvescu, în luna februarie s-a început realizarea tencuielii la etajul 1 și s-a continuat cu montajul instalațiilor de încălzire în pardoseală și turnarea șapelor aferente.

La etajul 3 se execută intalațiile electrice, iar la etajul 6 se finalizează zidăria.

În prima parte a lunii ianuarie s-au continuat lucrările pentru realizarea înstalațiilor electrice la etajul 2, și s-a avansat pe partea de instalații sanitare la etajul 3.

De asemenea s-a continuat realizarea zidăriei la etajele 4 și 5, și s-a început montarea geamurilor termopane la etajul 3.

În a doua jumătate a lunii ianuarie, lucrările la cablurile electrice și la instalațiile sanitare pentru etajul al doilea au continuat și a început montarea sistemelor de încălzire prin pardoseală pentru etajul 1.
În același interval, s-a încheiat montarea ferestrelor cu geam termopan pentru etajul 3 și amenajarea ferestrelor cu geam termopan pentru etajul 4, în timp ce lucrările de zidărie pentru etajele 4 și 5 au continuat.

În luna decrembrie s-a decofrat planșeul de la ultimul etaj al imobilului, etajul 6, finalizând-se astfel lucrările de structură. S-a continuat cu partea de zidărie la etajele 4 și 5, și în paralel s-a început realizarea instalațiilor electrice și sanitare la etajele 1 și 2.

De asemenea s-a început montarea geamurilor termopane la etajele 1 și 2.

În șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu începutul lunii noiembrie a surprins lucrări intense la sutructura etajului 6, precum și turnarea diafragmelor și stâlpilor aferenți acestui etaj. De asemenea s-a început procesul de cofrare și armare a plăcii peste etajul curent.

În ceea ce privește partea de zidărie, se lucrează simultan la etajele 2, 3 și 4 și totodată s-a început execuția instalației electrice la parterul clădirii.

În a doua parte a lunii noiembrie, în șantierul Traian Grozăvescu 7, s-a finalizat turnarea planșeului peste etajul 6 și se continuă cu executarea cofrării, armării și turnării parapeților aferenți.

S-au început lucrările de zidărie la etajul 5 și de asemenea se continuă cu realizarea circuitelor electrice la etajul 1.

În luna octombrie a avut loc turnarea de placă peste etajul 4 și am început cofrarea, armarea și turnarea stâlpilor de la acest etaj.

De asemenea continuăm cu lucrările de zidărie interioara de la etajele 1 și 2.

În a doua parte a lunii octombrie, în șantierul Traian Grozăvescu 7, au avut loc lucrări de cofrare, armare și turnare diafragmă și stâlpi la etajul 5.

De asemenea s-a montat armătura plașeului peste același etaj. În paralel s-a înaintat și cu zidăria la etajul 2.

Zidăria din primul etaj + grinda de peste al 3-lea

Avansăm cu lucrările de structură în șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 și se întreprind acțiunile de armare, cofrare și turnare placă peste etajul 2. În zona parterului am început zidăria pentru spațiile comerciale și de birouri. Deasemenea în zona de subsol S1 și S2 se continuă operațiunile de instalații sanitare și electrice.

În cadrul proiectului Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 continuă lucrările de cofrare, armare și turnare placă peste etajul 1. În pararel este realizată zidăria pentru boxele aflate la subsolul 1.

Se continuă lucrările de turnare placă peste parter și se începem execuția instalațiilor pentru rețelele exterioare.

În șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7 continuăm lucrările de armare, cofrare, turnare stâlpi parter și cofrare, armare placă peste parter. Deasemenea în zona de subsol S1 și S2 avansăm cu lucrările de instalații sanitare și electrice.

Avansăm cu lucrările în cadrul proiectului Cosmopolit Traian Grozăvescu 7.
În luna aprilie s-au dus la îndeplinire lucrările de cofrare, armare, turnare pentru stâlpii și pereții de la parter. În paralel s-au început demersurile necesare pentru execuția instalațiilor electrice și sanitare pentru subsolul 2.

Se execută lucrări de cofrare, armare și turnare elemente verticale de la nivelul subsolului 1, urmând ca până la sfâșitul lunii să se realizeze și lucrările de armare, cofrare și turnare placă peste subsolul 1.

În continuare se realizarează lucrări de cofrare și armare pentru grinzile principale şi secundare şi pentru diafragme pereţi ale subsolului 2.
Tot în luna februarie se realizează lucrări de armare, cofrare și turnare placă peste subsolul 2.

Avansăm cu lucrarile pe șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7.
În această lună au avut loc lucrări de armare a diafragmelor și stâlpi de la subsolul 2.

Se finalizează grinzile de fundare și se toarnă fundația imobilului.

Se încep lucrările pentru realizarea grinzilor de fundare.

Se finalizează lucrările de săpături și se toarnă fundațiile pentru cele 2 macarale din șantier.

În luna iunie încep săpăturile pentru fundația imobilului.

Continuă lucrările de demolare și curățare din șantierul Cosmopolit Traian Grozăvescu 7.

În luna Mai 2019 încep lucrările de demolare pentru noul proiect rezidențial Cosmopolit Traian Grozăvescu 7.

ÎNAPOI LA EVOLUȚIE PROIECTE

AFLĂ ULTIMELE NOUTĂȚI

Abonează-te și fii la curent cu ultimele promoții și oferte